Trang chủ » Bảng giá vé tàu

Tên tàu Loại tàu Tuyến tàu Thời gian Giá vé
Tàu LC2 k4 nằm mềm Lào Cai - Hà Nội 18:40-04:05 580,000 VNĐ
Tàu LC1 k4 nằm mềm Hà Nội - Lào Cai 22:00-07:20 580,000 VNĐ
Tàu SP8 khoang 4 ốp gỗ Lào Cai - Hà Nội 19:30-04:10 640,000 VNĐ
Tàu SP6 khoang 4 ốp gỗ Lào Cai - Hà Nội 21:30-07:15 640,000 VNĐ
Tàu SP5 khoang 4 ốp gỗ Hà Nội - Lào Cai 19:40-04:20 640,000 VNĐ
Tàu SP7 khoang 4 ốp gỗ Hà Nội - Lào Cai 20:35-04:55 640,000 VNĐ
Hara Express khoang 4 ốp gỗ Hà nội - Lào cai 21:50-06:15 650,000 VNĐ
King Express khoang 4 ốp gỗ Hà nội - Lào cai 20:35-04:55 650,000 VNĐ
Pumpkin Express khoang 4 ốp gỗ Hà nội - Lào cai 21:10-05:35 650,000 VNĐ
Royal Express khoang 4 ốp gỗ Hà nội - Lào cai 21:10-05:35 650,000 VNĐ
Orient Express khoang 4 ốp gỗ Hà nội - Lào cai 21:10-05:35 650,000 VNĐ
Tàu SP2 khoang 4 ốp gỗ Lào Cai - Hà Nội 20:10-04:45 650,000 VNĐ
Tàu SP4 khoang 4 ốp gỗ Lào Cai - Hà Nội 21:00-05:15 650,000 VNĐ
Green Train khoang 4 ốp gỗ Hà nội - Lào cai 21:50-06:15 650,000 VNĐ
TSC Express khoang 4 ốp gỗ Hà nội - Lào cai 21:10-05:35 650,000 VNĐ
Friendly Express khoang 4 ốp gỗ Hà nội - Lào cai 21:10-05:35 650,000 VNĐ
Tulico Express khoang 4 ốp gỗ Hà nội - Lào cai 21:10-05:35 650,000 VNĐ
Ratraco Express khoang 4 ốp gỗ Hà nội - Lào cai 21:10-05:35 650,000 VNĐ
Hoa Phuong Train khoang 4 ốp gỗ Hà nội - Lào cai 21:50-06:15 650,000 VNĐ
Tàu SP1 khoang 4 ốp gỗ Hà Nội - Lào Cai 21:10-05:35 650,000 VNĐ
Tàu SP3 khoang 4 ốp gỗ Hà Nội - Lào Cai 21:50-06:15 650,000 VNĐ
Livitrans Express khoang 4 ốp gỗ Hà nội - Lào cai 20:35-04:55 750,000 VNĐ
Fanxipan Express khoang 4 ốp gỗ Hà nội - Lào cai 21:50-06:15 750,000 VNĐ
Sapaly Express khoang 4 ốp gỗ Hà nội - Lào cai 21:50-06:15 750,000 VNĐ
Chapa Express khoang 4 ốp gỗ Hà Nội - Lào Cai 21:10-05:35 750,000 VNĐ
Victoria Express khoang 4 ốp gỗ Hà nội - Lào cai 21:50-06:15 2,100,000 VNĐ


01