Trang chủ » xe bus sapa » Xe bus đi Lào Cai: Hai Van Bus


Xe bus đi Lào Cai: Hai Van Bus


Bảng giá vé xe Hải Vân
Chúng tôi xin gửi tới quý khách bảng giá vé xe Hải Vân tuyến Hà Nội - Lào Cai - Sa Pa và ngược lại:
 
Tuyến Hà Nội - Lào Cai - Sa Pa:

 

STT Tuyến đường Giá vé
1 Hà Nội - Sa Pa 280.000 VND
2 Hà Nội - Lào Cai 250.000 VND
3 Hà Nội - Bảo Yên 240.000VND
4 Hà Nội - Khánh Hòa 220.000 VND
5 Hà Nội - Yên Bái 200.000 VND
6 Phúc Yên - Vĩnh Phúc - Sa Pa 250.000 VND
7 Phúc Yên - Vĩnh Phúc - Lào Cai 230.000 VND
8 Phúc Yên - Vĩnh Phúc - Bảo Yên 200.000VND
9 Việt Trì - Phú Thọ - Sa Pa 230.000 VND
10 Việt Trì - Phú Thọ - Lào Cai 200.000 VND
11 Việt Trì - Phú Thọ - Bảo Yên 180.000 VND
12 Yên Bái - Sa Pa 200.000 VND
13 Yên Bái - Lào Cai 180.000 VND


Tuyến Sa Pa - Lào Cai - Hà Nội:

STT Tuyến đường Giá vé
1 Sa Pa - Hà Nội 280.000 VND
2 Sa Pa - Vĩnh Yên - Phúc Yên 250.000 VND
3 Sa Pa - Việt Trì - Phú Thọ 230.000 VND
4 Sa Pa - Yên Bái 200.000 VND
5 Lào Cai - Hà nội 250.000 VND
6 Lào Cai - Vĩnh Phúc - Phúc Yên 230.000 VND
7 Lào Cai - Việt Trì - Phú Thọ 200.000 VND
8 Lào Cai - Yên Bái 180.000 VND
9 Bảo Yên - Hà Nội 220.000 VND
10 Bảo Yên - Vĩnh Yên - Phúc Yên 180.000 VND
11 Bảo Yên - Việt Trì - Phú Thọ 160.000 VND