Trang chủ » Tour chợ phiên Sapa

Tour chợ phiên Sapa: Thứ tư chợ phiên Sín Chéng  7 ngày đi chợ phiên ở Lào CaiLà một trong những địa phương có nhiều chợ phiên độc đáo, Lào Cai hút khách du lịch bởi sự khác biệt nằm ngay chính các ngày họp. Thứ bảy chợ Cán Cấu, Pha LongThứ tư chợ phiên Sín Xem tiếp »
Tour chợ phiên Sapa: Chủ nhật chợ Bắc Hà, Sapa, Mường Hum  7 ngày đi chợ phiên ở Lào CaiLà một trong những địa phương có nhiều chợ phiên độc đáo, Lào Cai hút khách du lịch bởi sự khác biệt nằm ngay chính các ngày họp. Chủ nhật chợ Bắc Hà, Sapa, Mường HumTrong các phiên chợ Xem tiếp »
Tour chợ phiên Sapa: Thứ bảy chợ Cán Cấu, Pha Long  7 ngày đi chợ phiên ở Lào CaiLà một trong những địa phương có nhiều chợ phiên độc đáo, Lào Cai hút khách du lịch bởi sự khác biệt nằm ngay chính các ngày họp.   Thứ bảy chợ Cán Cấu, Pha LongChợ phiên Cán Cấu (huyện Xem tiếp »
Tour chợ phiên Sapa: Thứ tư chợ Cao Sơn  7 ngày đi chợ phiên ở Lào CaiLà một trong những địa phương có nhiều chợ phiên độc đáo, Lào Cai hút khách du lịch bởi sự khác biệt nằm ngay chính các ngày họp. Thứ tư chợ Cao SơnChợ Cao Sơn nằm trên địa phận Xem tiếp »
Tour chợ phiên Sapa: Thứ ba chợ Cốc Ly 7 ngày đi chợ phiên ở Lào CaiLà một trong những địa phương có nhiều chợ phiên độc đáo, Lào Cai hút khách du lịch bởi sự khác biệt nằm ngay chính các ngày họp.Thứ ba chợ Cốc LyCốc Ly là chợ phiên vùng cao Xem tiếp »
Tour chợ phiên Sapa: Thứ sáu chợ Chậu  7 ngày đi chợ phiên ở Lào CaiLà một trong những địa phương có nhiều chợ phiên độc đáo, Lào Cai hút khách du lịch bởi sự khác biệt nằm ngay chính các ngày họp. Thứ sáu chợ ChậuTừ thế kỷ XIX, huyện Mường Khương đã Xem tiếp »
Tour chợ phiên Sapa: Thứ năm chợ Lùng Khấu Nhin  7 ngày đi chợ phiên ở Lào CaiLà một trong những địa phương có nhiều chợ phiên độc đáo, Lào Cai hút khách du lịch bởi sự khác biệt nằm ngay chính các ngày họp. Thứ năm chợ Lùng Khấu NhinChợ Lùng Khấu Nhin thuộc huyện Xem tiếp »
Tour chợ phiên Sapa: Chủ nhật chợ Lùng Phình  7 ngày đi chợ phiên ở Lào CaiLà một trong những địa phương có nhiều chợ phiên độc đáo, Lào Cai hút khách du lịch bởi sự khác biệt nằm ngay chính các ngày họp. Thứ bảy chợ Cán Cấu, Pha LongChợ Lùng PhìnhVị trí: Chợ Xem tiếp »
Tour chợ phiên Sapa: Thứ hai chợ Bản Phiệt 7 ngày đi chợ phiên ở Lào CaiLà một trong những địa phương có nhiều chợ phiên độc đáo, Lào Cai hút khách du lịch bởi sự khác biệt nằm ngay chính các ngày họp.Thứ hai chợ Bản PhiệtChợ phiên Bản Phiệt thuộc xã Bản Xem tiếp »

01