Trang chủ » văn hóa sapa » Trồng trọt và chăn nuôi


Trồng trọt và chăn nuôi


Trồng trọt và chăn nuôi

3.         Trồng trọt và chăn nuôi

Người Sa Pa trồng lúa nước và lúa nương. Lúa nương trồng trên các vạt đồi dốc, sau khi đốt cỏ. Lúa nước trồng trên các khoang ruộng phẳng và ruộng bậc thang do người dân san sườn đồi đắp bờ công phu trong nhiều năm trời và dẫn nước vào để cày bừa và cấy mạ. Ruộng sắn và ngô trồng trên các vạt đồi, sườn núi. Quanh nhà trồng đào, mận, lê, chuối, mít và các luống rau. Mỗi nhà người Mông có một mảnh ruộng trồng lanh và chàm để dệt và nhuộm vải. Nhà người Xa Phó nuôi nhiều gia súc nhỏ.Người Tày, Giáy có vườn rau quanh nhà. Người Mông, Dao, Xa Phó thường lên sườn núi cao đốt nương trồng ngô, đắp ruộng bậc thang trồng lúa, vào rừng hái nấm, măng, trồng và thu lượm các cây thuốc quí như thảo quả, tam thất, gấu tàu, nhân sâm. Hiện nay thói du canh du cư của người Mông, Dao đã hoàn toàn chấm dứt.

Nhiều nhà nuôi lợn, trâu, chó, gà, vịt. Trước kia mỗi nhà đều nuôi ngựa để thồ hàng hóa và đi chợ nhưng hiện nay nhiều nhà đã dung xe máy để thay cho ngựa thồ.

» Các tin mới hơn

Đôi điều cần lưu ý