Trang chủ » văn hóa sapa » Nhà ở


Nhà ở


Nhà ở

2.         Nhà ở

Nhà người Mông: nhà nền đất, khung gỗ tròn, vách gỗ ván, mái lợp gỗ Pơ Mu. Chuồng lợn, trâu ngoài sân.

Bên trong nhà người Mông: 3 gian, cửa đi chính giữa, một cửa phụ đi vào hông nhà, gian giữa đặt bàn thờ, phía sau hai bên là gường ngủ. Một gian có bếp lửa là nơi tiếp khách, một bên là buồng kho, nhà bếp.

Nhà người Dao: cột vách, gỗ nền, mái ngói hoặc lợp gianh. Cửa giữa chỉ dùng khi có việc quan trọng, thường đi cửa phía đầu hồi nhà. Chuồng gia súc đầy sân.

Bên trong nhà người Dao: Ba gian, ngoài bàn thờ, giường ngủ, trong nhà còn có góc lò rèn, bồn tắm thuốc.

Nhà người Giáy: nhà gỗ nền đất, có gác lững, mái ngói cao, cửa đi chính giữa xây lùi vào. Bản người Giáy thường đông đúc, ở gần suối, nơi đất bằng phẳng.

Bên trong nhà người Giáy: có vách ngăn giữa các gian, giường kê cao, bàn thờ lớn ở chính giữa. Phải trái là phòng ngủ, bên trên có gác xép chứa lương thực.

Nhà người Tày: Nhà sàn, lợp ngói hoặc lá cọ. Cửa chính ở cầu thang, cửa phụ xuống bếp. Gầm sàn là nơi phơi thóc, ngô, chứa chất nông cụ.

Bên trong nhà người Tày: Bàn thờ đặt tại gian giữa, phía trước là nơi tiếp khách. Hai gian ngoài đặt giường ngủ, khung dệt, có gác xép bên trên.

Người Xa Phó: Nhà sàn, cột gỗ, vách tre. Cầu thang bên sườn. Dưới gầm nền đất không san phẳng. Nhà kho chứa thóc ngô để ngoài rẩy. Nhiều bản có ngôi nhà tình yêu cho trai gái tìm hiểu nhau.Bên trong nhà người Xa Phó: sàn tre, các gian thông nhau không vách ngăn. Bàn thờ trông ra cửa chính. Bếp đặt dưới đất.