Trang chủ » Bảng giờ tàu » Tàu Liên Vận Quốc Tế Hà Nội - Nam Ninh - Bắc Kinh


Tàu Liên Vận Quốc Tế Hà Nội - Nam Ninh - Bắc Kinh


1. Thời gian khởi hành:

+ Ga Gia Lâm lúc: 21h40, đến Nam Ninh lúc 09h12 (MR1)
+ Ga Nam Ninh lúc: 17h45, đến Gia Lâm lúc 04h45. (MR2)

Lưu ý: Đã có hiện tượng một số công ty không đàng hoàng sửa giá vé trên vé tàu Hà nội - Nam Ninh làm khách không được lên tàu. Kể từ ngày 28/4/2010 khi mua vé tàu Hà nội - Nam Ninh phải xuất trình hộ chiếu và visa gốc.


Thủ tục xuất nhập cảnh: Bằng CMTND (Giấy Thông Hành), Passport (Visa) 

 

BẢNG GIỜ TÀU, GIÁ VÉ TÀU LVQT HÀ NỘI - BẮC KINH

GIỜ TÀU

GIÁ VÉ

 (Đơn vị: Franc Thụy Sỹ)

Tầu M1 - T8706 - T6

Tầu T5 - T8705 - M2

Ga đến

Toa xe

Toa xe

Tên ga

Giờ

Giờ đi

Tên ga

Giờ

Giờ đi

 

nằm cứng

nằm mềm

 

đến

 

 

đến

 

 

hạng 2/4

hạng 1/4

Hà Nội

 

18.30

Bắc Kinh

 

15.45

Bằng Tường

17,80

25,13

Đồng Đăng

22.40

23.59

Trịnh Châu

22.00

22.14

Nam Ninh

52,60

76,09

Bằng Tường

1.41

3.25

Hán Khẩu

2.57

2.59

Quế lâm

96,50

141,13

Nam Ninh

6.35

8.30

Trường Sa

6.46

6.58

Hoành Dương

125,70

183,93

Quế lâm

13.18

13.28

Hoành Dương

8.48

9.00

Trường Sa

136,51

199,65

Hoành Dương

18.30

18.42

Quế lâm

14.25

14.31

Hán Khẩu

148,70

217,94

Trường Sa

20.32

20.40

Nam Ninh

20.10

21.16

Trịnh Châu

178,74

261,70

Hán Khẩu

0.37

0.39

Bằng Tường

0.30

2.40

Bắc Kinh

204,13

299,03

Trịnh Châu

5.23

5.29

Đồng Đăng

2.21

3.50

 

 

 

Bắc Kinh

11.54

 

Hà Nội

8.10

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Giá vé là giá net chưa có dịch vụ và tính bằng Franc Thụy Sỹ.


Một số nội dung hành khách cần lưu ý:

            - Quý khách phải xuất trình hộ chiếu, vi sa khi mua vé.

- Giá vé thay đổi theo tỷ giá đồng Franc