Trang chủ » Tin du lịch » Công nhận 3 điểm và 5 tuyến du lịch chính tại huyện Bắc Hà


Công nhận 3 điểm và 5 tuyến du lịch chính tại huyện Bắc Hà


Công nhận 3 điểm và 5 tuyến du lịch chính tại huyện Bắc Hà
Sau khi khảo sát chi tiết, UBND tỉnh đã quyết định công nhận 3 điểm du lịch và 5 tuyến du lịch chính thức trên địa bàn huyện Bắc Hà.
Du khách nước ngoài tham quan làng nghề truyền thống tại xã Bản Phố (Bắc Hà).

3 điểm du lịch gồm: Điểm du lịch chợ phiên Bắc Hà, điểm du lịch Hoàng A Tưởng và điểm du lịch cộng đồng thôn Trung Đô; 5 tuyến du lịch gồm: Lào Cai - Bắc Hà - Lùng Phình - Tả Văn Chư - Hoàng Thu Phố - Cốc Ly - Lào Cai; Lào Cai - Bắc Hà - Lùng Phình - Tả Văn Chư - Bản Phố - Nậm Mòn - Cốc Ly - Lào Cai; Lào Cai - Bắc Hà - Nậm Khánh - Bản Liền - Hà Giang và ngược lại; Lào Cai - Bắc Hà - Lùng Phình - Lùng Cải - Sín Mần (Hà Giang) và ngược lại; Lào Cai - Bắc Hà - Bản Phố - Na Hối - Thải Giàng Phố - Lào Cai.

Các điểm, tuyến du lịch được công nhận sẽ giúp cho hoạt động du lịch của huyện Bắc Hà phát triển và tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý, xây dựng phương án phát triển du lịch của các địa phương; đồng thời kêu gọi được sự tham gia của cộng đồng dân cư cùng tham gia vào hoạt động du lịch.